Banner

İstanbul Havalimanı Çok Özel Misafir Yaka Kartı Başvuru Formu

Benimle iletişime geçebileceğiniz yollar

Endişemi Arttırabilecek Faktörler

Acil Durumlarda iletişim kurulabilecel kişiler ve iletişim bilgileri

Endişem artarsa bana şöyle yardımcı olabilirsiniz.

Açık Rıza Metni

İşbu Açık Rıza Metni 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na uygun olarak hazırlanan ve yukarıda yer verilen Aydınlatma Metni’nde detaylı olarak açıklanan hususlar kapsamında; kişisel verilerinizin ya da velisi veya vasisi olduğunuz kişinin, kişisel verilerinin ve özel nitelikli kişisel verilerinin işlenmesine rıza gösterip göstermediğinizi belgeye bağlamak amacıyla hazırlanmıştır.

Aydınlatma Metni’nde belirtilen yöntemlerle toplanan kişisel verilerin ve özel nitelikli kişisel verilerin bahse konu metinde belirtilen amaçlar ve ilkeler kapsamında işlenmesine ve belirtilen amaçlar kapsamında aktarılmasına rıza verip vermediğinizi aşağıda belirtiniz.

Aydınlatma Metni’nde belirtilen işleme ve/veya aktarma amaçlarından sadece bazılarına rıza vermekteyseniz, rıza vermediklerinizi yukarıda işaretleyerek kapsam dışı bırakabilirsiniz.

​​​​​​​